GPW Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,
ul. Porcelanowa 18, 40 – 246 Katowice

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

REGON: 241131899     NIP: 954-267-30-36      KRS: 0000329593

Bank: ALIOR BANK 09 2490 0005 0000 4520 7758 0554

Kapitał zakładowy: 200.000,00 zł - wpłacony w całości

Biuro Syndyka:
ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

Syndyk - Tomasz Biel
Pełnomocnik Syndyka - Marcin Jawor, tel. 516 816 561

Aktualne aukcje:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39341748

Przetargi:
Link do ogłoszonych przetargów